Rättviks kyrka Är till sina äldsta delar från 1400-talet. Men kyrkan har anor från 1200-talet. Den fick sin nuvarande form genom flera utbyggnader...