Store Mosse ligger ungefär 165–180 meter över havet mellan Lagan och Nissans dalgångar. Stora delar av landskapet har formats av den senaste...