Forentorpa Ängar

Forentorpa Ängar

Reservatet är 52 hektar stort och skyddat sedan 2009. Det är beläget strax väster om Gudhem. Det består mest av välbetade lövhagar med många grova ekar och askar. Träden är viktiga för svampar, lavar och djur. Inom området växer den gröna lunglaven. På våren dominerar...

Missa inga nyheter

Gilla Lokal Helhet på Facebook