Gravfältet är daterat till yngre järnålder och omfattar ett 90 gånger 60 meter stort område. Bland gravarna finns fyra mer eller mindre tydliga...