Här finns bäckraviner och betad skog, ruiner efter gamla torp och stengärden som upprättades i samband med skiftena på 1800-talet. Området i...