Fornborgen Ymsingsborg i Skövde
Sök
Generic filters
Välj Stad och Kategori ⇓
24 augusti, 2020
Fornborgen Ymsingsborg

Fornborgar har använts till olika ändamål. En del har varit tillflyktsborgar vid orostider medan andra kan ha fungerat som bevakningsplatser vid farleder. I vissa fall kan de även ha varit befästa gårdar.
Fornborgarna har byggts på lätt försvarade höjder, helst sådana höjder, helst sådana med branta stup åt ett eller flera håll, vilka bildat naturliga avspärrningar. Borgarnas form och storlek var beroende av de naturliga förutsättningarna. Ofta har mäktiga stenvallar uppförts där det varit lätt att ta sig upp. Dessa kan varit försedda med en träpalissad. Idag är murarna mer eller mindre nedrasade. God utsikt har varit viktigt då borgarna använts som försvarsanläggningar.
Ymsingsborg är en av Skövde kommuns fyra kända fornborgar. Den är ca 150 m lång och 85 m bred med branta stup i öst och sydväst. Rester av vallar kan man se i syd och nordväst. Ingången har troligen gått genom ravinen i den östra kanten där det finns en öppning i stenvallen. Ytterligare ingångar kan ha funnits på den västra sidan.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.4171, 13.8291

Annonsera här: 

Hitta mer på sidan

                                                                 

Shares
Share This