Gläntankärret Falköping
8 juni, 2020
Gläntankärret är ett extremrikkärr, som tillförs kalkrikt vatten från Mösseberg. Kärret är mycket artrikt med ett flertal kalkgynnande arter. Många av dessa arter är beroende av årlig skötsel i form av röjning av sly och buskar, samt bete eller slåtter. I kärret finns orkidéer som tvåblad, kärrknipprot, ängsnycklar, blodnycklar, flugblomster samt den hotade orkidén honungsblomster. Andra intressanta arter är majviva, kärrspira, slåtterblomma, smörboll, darrgräs, axag, gräsull, gökblomster, kärrbräsma, ormrot, samt vildlin.

Skydd

Gläntankärret är biotopskyddat samt ingår i EU’s ekologiska nätverk Natura 2000. Alla orkidéer samt majviva är fridlysta, vilket främst är ett skydd mot plockning och uppgrävning.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.170881, 13.52468

Shares
Share This