Gökhems kyrka
Sök
Generic filters
Välj Stad och Kategori ⇓
10 maj, 2020
Kyrkan, som sannolikt är från 1100-talet, är tornlös. Den har ett mycket kort kor, vilket kan tyda på skånskt inflytande. Även sakristian och vapenhuset är från medeltiden. I norr är en romansk portal bevarad. Bänkinredningen är omgjord 1946, då äldre bänkdörrar åter togs till heder. Två dopfuntar finns, båda från 1100-talet.

Mest uppmärksammad har kyrkan blivit på grund av sina valvmålningar. De är utförda av målaren Amund, samme mästare som dekorerat Södra Råda kyrka i Värmland 1494. Valvkapporna är smyckade med medaljonger med scener ur Skapelsehistorien, ovanliga i övriga Västergötland. Dessutom finns en mycket uppmärksammad framställning av Jungfru Maria inför Gud
Fader inom en rosenkrans – ett motiv som mäster Amund utnyttjat även på andra håll.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.173758, 13.407784

Shares
Share This