Hokällan i Falköping
17 maj, 2020
Ett stort antal rikliga vattenkällor springer fram vid Ållebergs fot eller i dess sluttningar. De mest kända är Lokakällan och Hokällan vid Ållebergs änne.

Genom tiderna har Hokällan varit ett viktigt vattenhål då hästen användes som transportmedel. Här vattnades hästarna på väg till eller från Falköping. Hokällan, som är en av sju källor vid bergets norra ände, har fortfarande ett stort värde för folket på Falbygden.

Många av av källorna på Ålleberg bildar så kallade översilningsmarker, det vill säga områden som hålls blöta av de kalkhaltiga källvattnet och som hyser en unik kalkgynnad flora.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.143872, 13.603724

Shares
Share This