Luttra kyrka Falköping
Sök
Generic filters
Välj Stad och Kategori ⇓
17 maj, 2020
Luttra kyrka hör till Falköpings församling som är en del av Falköpings pastorat. De äldsta delarna av kyrkan bygges troligen under 1100-talet eller tidigt 1200-tal.

Sakristian, vapenhuset och tornet har byggts till senare, men det är inte klarlagt när. Sakristian och vapenhuset finns dock avbildade i fornforskaren Johan Peringskjölds Monumenta vilket innebär att de uppförts före 1600-talets slut.

År 1566 härjade danskarna i Falbygden och Luttra var en av de kyrkor som plundrades och brändes. I branden skadades åtminstone kyrkans tak svårt och det verkar ha dröjt mycket länge innan kyrkan kunde tas i bruk igen.

Luttra kyrka har under åren genomgått flera omfattande renoveringar. Den senaste genomfördes 1955-56 under ledning av arkitekt Rolf Berg.

Kyrkans äldsta föremål är dopfunten från 1100-talet. Predikstolen i provinsiell barock är från 1700-talets början. På syd- respektive nordvägg finns även två bemålade träskulpturer, sannolikt från 1700-talet, av evangelisterna Markus och Johannes.

Altaret består av grovt huggna kalkstenskvadrar och murades 1928. Altaruppsatsen är ett bildhuggeriarbete med drag av provinsiell senrenässans och barock och är sannolikt är från 1700-talets mitt. Kyrkans orgel har nio stämmor och är uppförd av Liareds Orgelbyggeri 1950.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.132016, 13.56395

Shares
Share This