Naturreservatet Jättenekärret

28 maj 2020

Naturreservatet Jättenekärret finns en av länets största förekomster av axag. Axag är ett halvgräs som enbart förekommer i blöta kärr med mycket hög kalkhalt. Kärr där axag eller kalkkrävande orkidéer förekommer kallas extremrikkärr. I Jättenekärret finns såväl axag som en ovanligt stor förekomst av orkidéer bl.a. sumpnycklar. I sumpskogen söder om kärren finns ett stort bestånd av den nästan manshöga brunstarren.

Väster om kärren växer aspskog där flera olika arter av hackspettar häckar. Längst i nordost ligger en fuktäng, vilken liksom rikkärren hålls öppen med hjälp av betesdjur. Vassen i kärret hålls tillbaka genom slåtter medan igenväxningen i övrigt hindras genom buskröjning i de öppna delarna och genom avverkning av kantskog.

Nästan hela naturreservatet är beläget på lerskiffer men i den västra, högst belägna delen når reservatet det översta lagret på platåberget, diabasen.

Ska man gå ner i fuktängen behöver man bra skor helst stövlar, som man ser på den ena bilden är det rejält lerigt. När man ska gå runt leden följer man de orangea markeringarna på stolparna i Naturreservatet Jättenekärret.

Text: Skylt på plats och Tomas Lager Bilder: Tomas Lager

58.197954, 13.534974

Berätta gärna mer om platsen och eran egen upplevelse.

Vill ni skicka in ett eget bidrag med text och bild. Så välkomnas det varmt. HÄR

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Shares
Share This