Sankt Olofsgatan och Ströget
20 februari, 2019

Vid 1900-talets början var det i stort sett obebyggt mellan Lazarettsgatan/Odengatan och till Ranten Småskola,mellan stán och Ranten.

Det hette då Rantavägen, eller Jernvägsgatan fram till 1923,
tills gatan fick sitt nuvarande namn ; S:t Olofsgatan.

Det var en ung baningenjör som hette Johan Norrman,som först anlade lite alléträd som dock dog pga frost och kreaturs mums..

Inte förrän A P Westerberg (Planteringsförbundets skapare, som invigdes 1885, bl.a.)kom till staden,som det blev en fungerande allé på “Ströget!”( Tyvärr har väl almarna,lindarna och askarna tagit “stryk” , tagits ned och omplanterats. 1998 fanns det ca 140 träd ,varav endast ett trettiotal kunde betraktas som någorlunda friska,resten var utsatta för svampangrepp.Det är även klart att allt uppgrävande, ledningsdragning ,mm, har påverkat trädens rötter och trots “hamling” ,mm, har det satt sina spår..)

Järnvägen blev klar 1858 och då byggdes det stora hus både öster och väster om järnvägen.
Även utmed Ströget byggde “järnvägarna” en hel del större hus.

Text och Foto U Lundberg

Shares
Share This