Storstensgravar i Rössberga
28 maj, 2020
Graven undersöktes och restaurerades 1962. Det var den kanske hittills mest omfattande undersökning som gjorts av en västgötsk gånggrift. Man hittade då skelettdelar till ca 130 individer och gravgåvor. De bestod bl a av hängsmycken och pärlor av djurtänder, ben eller bärnsten. Det fanns också djurben där de flesta benen tycks ha varit tår från svin. Var grisfötter kanske spår av mat eller “färdkost”? Gånggrifterna återanvändes för gravsättningar, där den döde fick dras genom den långa gången in i kammaren. Resan genom gången markerade en färd mellan två världar: de levande och de dödas. Vid mynningen hittade man spåren efter de levande: bränd flinta, djurben (matrester?) och krukskärvor. Gången och mynningen var ett slags gränsland där man hade ceremonier och ritualer som band ihop del levandes och de dödas världar.

Att perioden kallas “bondestenålder” säger oss att samhället i huvudsak byggde på djurhållning och spannmålsodling. Vid grävningar av bosättningar från den tiden har arkeologer hittat keramik, flinta och djurben. De berättar om att man haft nöt, svin och får. Fångst tycks ha spelat mindre roll: fisk- och viltben är sällsynta fynd. Spåren vittnar även om att man odlat vete och korn.

Text: Skylt på plats Bilder: Tomas Lager

58.229588, 13.605849

Shares
Share This