Strö kyrka är församlingskyrka i Sunnersbergs församling, Skara stift, Lidköpings kommun. Den tros vara byggd i slutet av 1100-talet. Kyrkan har varit i mycket varierande skick under årens lopp och har genomgått flera större renoveringar, som efter branden 1919.

Text och Bild: Bo Adriansson‎ 4 juli 2018

Från denna första kyrka finns två fönster bevarade varav det ena finns i korets östra mur. Det består av en liten rund ljusöppning mitt i en dekorativt fyrbladig uthuggning i ett sandstensblock som monterats i murlivet. Åt insidan öppnar sig ljusöppningen betydligt. Strax under denna öppning på utsidan finns ett block med ett uthugget kors inom en cirkel. Det andra fönstret som blivit bevarat är placerat högt i långhusets södra mur. Omfattningen är svagt spetsbågig. Fönstret sitter ovan de senare slagna valven och har förmodligen använts för en kyrkvind. Ytterligare två fönster är kända endast genom en avbildning från 1600-talet. Det är ett dubbelt rundbågit som fanns mitt på långhusets södra sida och ett mindre, även det rundbågigt, i korets södra vägg.

Text: Wikipedia

Missa inga nyheter

Gilla Lokal Helhet på Facebook

Shares
Share This