Suntaks gamla kyrka

Skulle ha återanvänts.. Som så många andra kyrkor ansågs 1100-talskyrkan i Suntak kring förra sekelskiftet ha tjänat ut och ersattes av en ny en bit bort. Och då ingick den gamla kyrkan nog i byggmästarens arvode, den skulle återanvänts i form av sten i den nya kyrkan hade man tänkt.
Men byggmästaren insåg att det var enklare att hugga ny sten och kyrkan räddades. Det är nog många lyckliga över idag, den hör till de kyrkliga klenoderna i bygden.

Text och Foto Hans Menzing‎

 

58.12886, 13.86882

Färder på Falbygden

Lars Bägerfeldt

Shares
Share This