Ursprungliga kyrkan uppfördes på medeltiden.

Åren 1765-1766 genomgick kyrkan en om- och tillbyggnad.

Åren 1853-1854 återuppfördes kyrkan efter en brand. I sin nuvarande form består kyrkan av ett långhus med tresidigt kor i öster och torn i väster.

Tornets bottenvåning är inredd till vapenhus. Norr om koret finns en sakristia.

58.403331, 13.981583

Share This