Kyrkan ligger på en kulle intill Slafsan centralt i Valtorp. Den västra delen byggdes troligen på 1100-talet.

Den nuvarande planen tillkom i huvudsak 1722, då den östliga delen fördubblades. Den utbyggnaden har en särskild historia. Greve Axel Per Wrangel, dåvarande ägare av Wrangelsholms gård, ska ha kommit för sent till en julotta och funnit kyrkan fullsatt. Han lär då ha uttalat en svordom och fick som straff välja mellan att sitta i stocken eller att bygga ut kyrkan varpå han valde det sistnämnda. I långhuset finns betydande partier av den ursprungliga byggnaden.

Dess murverk bestod huvudsakligen av tuktad sandsten med kvaderbearbetade hörn. Salsbyggnaden har valmat tak och rakt avslutat kor.

Innertaket har ornamentalmålningar i Bérainstil, troligen utförda på 1730-talet. I kortalket finns en plafondmålning föreställande Jesu förklaring. De ålderdomliga bänkarna ger interiören en karolinsk prägel.

58.403331, 13.981583

Share This