Innan klostret byggdes fanns på platsen en träkyrka och därefter en stenkyrka. Stenkyrkan tros ha uppförts senast på 1040-talet och är därmed det äldsta belägget för en stenkyrka på svensk mark (utanför Skåne) Enligt C14-dateringar från 2007 har den äldsta kristne mannen som begravdes där dött någon gång under perioden 780-970. Den helhetsbild som C14-dateringarna ger gör det troligt att den kristna begravningsplatsen togs i bruk under 900-talet.

Text: wikipedia

Gustav III var en kung med känsla för kultur, så det är inte konstigt att han fastnade för den vackra och spännande kyrkan i Varnhem. Fast hans intresse höll på att bli farligt:
– Alldeles för vacker för bondlandet, sa han och hade allvarliga planer att flytta klosterkyrkan från bondlandet till Stockholm där fint folk kunde njuta mer av den.
Dessbättre fick han annat att intressera sig för, och idag är det nog få stockholmare som drar sig för att resa till Varnhem och dess sevärdheter.

Kata gård i Varnhem

Har blivit mycket berömt för vad som kanske är rikets första kyrka i sten. Men möjligen var Varnhem inte ensamt. I Falköping har man funnit spår som tyder på lika tidig kristen verksamhet, och i Skara Gilles jubileumsbok som kom i dagarna skriver Ragnar Sigsjö om de fynd som gjordes 1999 i samband med en renovering av domkyrkan.
Under koret fann man rester av mäktiga stenmurar i ålderdomlig teknik som skulle kunna vara från ett kyrkbygge så tidigt som i mitten av 1000-talet. Kanske rester av den kyrka i sten som biskop Adalvard den äldre lät bygga efter biskopssätets flytt från Husaby till Skara.
I så fall skulle det byggts en domkyrka i sten strax efter kyrkobygget i Varnhem. Visst skulle det vara roligt om några forskare verkligen gav sig in för att granska bygdens kristnande. Kanske fanns det ett kristet rike här mycket tidigt?

Text och Bild Hans Menzing‎

Varnhems Klosterkyrka

58.38435, 13.65428

Kata Gård

58.38334, 13.6559

Färder på Falbygden

Lars Bägerfeldt

Missa inga nyheter

Gilla Lokal Helhet på Facebook

Shares
Share This